окиснення

хім. (сполучення якої-н. речовини з киснем), окиснювання, оксидація

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • окиснення — я, с., хім. 1) Сполучення якої небудь речовини з Оксигеном. 2) Втрата атомом чи йоном відновником електронів у перебігу окисно відновної реакції; оксидація. •• Біологі/чне оки/снення сукупність окислювально відновних реакцій у живих організмах,… …   Український тлумачний словник

  • окиснення — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

  • зона окиснення — зона окисления oxidation zone Oxydationszone верхня частина мінеральних родовищ, розміщена вище рівня ґрунтових вод, збагачена киснем, в якій відбуваються процеси окиснення мінералів. Звичайно перекриває згори первинні родовища і в залежності від …   Гірничий енциклопедичний словник

  • антипіроґен — антипироген antipyrogene Antipyrogene речовина, що перешкоджає самозайманню вугілля шляхом сповільнення процесу окиснення. До А. належать вода, розчини силікату натрію. В шахтах як А. використовують водні розчини хлориду Са, фосфату, карбонату,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вилуговування бактеріальне — выщелачивание бактериальное bacterial lixiviation, bacterial leaching *bakterielle Auslaugung вилучення хім. елементів з руд, концентратів і г.п. за допомогою бактерій або їх метаболітів. В.б. поєднується з вилуговуванням слабкими розчинами… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • окисно-відновний — а, е. Який поєднує процеси окиснення відновника та відновлення окисника. •• О/кисно відно/вний потенціа/л показник окиснювальної або відновної здатності будь якої хімічної окиснювально відновної замкненої системи, що перебуває у стані рівноваги.… …   Український тлумачний словник

  • асфальт — àsphalt *Asphalf – 1) тверда або в’язка речовина майже чорного кольору, природного походження або штучного виготовлення, яка утворюється з деяких нафт у результаті їх окиснення і випаровування легких фракцій. Є сумішшю окиснених вуглеводнів,… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вуглекислий газ — углекислый газ carbon dioxide Kohlensäure, gasförmige Kohlensäure, Kohlendioxyd (СО2), тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого В.г. Безбарвний, має кислуватий… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вуглеводню діоксид — углекислый газ carbon dioxide Kohlensäure, gasförmige Kohlensäure, Kohlendioxyd (СО2), тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого В.г. Безбарвний, має кислуватий… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • золоті руди — золотые руды gold ores Golderzen природні мінеральні утворення з вмістом золота у таких кількостях, що його економічно доцільно видобувати. Розрізняють корінні родовища (представлені г.ч. жилами із вмістом золота 1…30 г/т) й розсипи у вигляді… …   Гірничий енциклопедичний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.